Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty do pobrania

1. Wzór opinii w sprawie kandydata nieposiadającego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego pdf.

2. Wniosek o przeprowadzenie efektów uczenia się  doc.  pdf.

3. Wniosek o wyznaczenia promotora  doc.   pdf.

4. Oświadczenie kandydata na promotora  doc.  pdf.

5. Oświadczenie o współautorstwie  doc.  pdf.

6. Wniosek o wszczęcie postępowania o sprawie nadania stopnia doktora  doc.  pdf.

7. Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej pdf.