Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty do pobrania

1. Wzór opinii w sprawie kandydata nieposiadającego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego pdf.

2. Wniosek o przeprowadzenie efektów uczenia się  doc.  pdf.

3. Procedura potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK pdf.

4. Protokół z przeprowadzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK doc.  pdf.

5. Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji doc.  pdf.

6. Wniosek o wyznaczenia promotora  doc.   pdf.

7. Oświadczenie kandydata na promotora  doc.  pdf.

8. Oświadczenie o współautorstwie  doc.  pdf.

9. Wniosek o wszczęcie postępowania o sprawie nadania stopnia doktora  doc.  pdf.

10. Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej pdf.