Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Aktualności

Komunikat nr 3/2019 – Informacja o komunikacie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie właściwego procedowania postępowań o awans naukowy po dniu 30 września 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi właściwego procedowania postępowań o awans naukowy po dniu 30 września 2019 r., a które to postępowania zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., Rada Doskonałości Naukowej uprzejmie odsyła do komunikatu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 18 października 2019 r., w którym wyrażono opinię w sprawie poruszanych zagadnień.

Przedmiotowy komunikat dostępny jest pod następującym linkiem:

https://www.ck.gov.pl/news/id/37.html

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki (całość):

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora str. 71-79;
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz uprawnień równoważnych str. 79-85;
Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora str. 85-88.