Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Postępowania Awansowe

KOMUNIKAT:

“Na podstawie Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w dniach 13-29 marca br. Biuro Rady Dyscypliny będzie wykonywać swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej.
Z uwagi na powyższe, w każdej sprawie, bardzo prosimy o kontakt mailowy na: biuro.rd@asp.waw.pl

 

 

Organem właściwym do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest Rada Dyscypliny ASP w Warszawie.

Rada jest organem kolegialnym działającym na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 3. Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.